Co zvyšuje/snižuje šanci prodat firmu

Majitelé firem se nás často ptají: „Jak prodat firmu co nejvýhodněji?“

Existují určité ekonomické parametry a vlastnosti Vaší firmy, které pozitivně a negativně ovlivňují šanci na její prodej, potažmo výši prodejní ceny. Na tyto parametry je dobré zaměřit se již nějaký čas před samotným prodejem a dostat firmu do co nejlepší kondice. I s tím Vám pomůžeme v rámci předprodejního poradenství.

Na co se zaměřit před prodejem firmy

Co zvyšuje šanci na prodej firmy?

 • ziskovost
 • rostoucí obrat
 • vlastní zaměstnanci, ideálně v poptávaných profesích
 • řádné vedení agendy (učetnictví, daně, audit atd.)
 • přiměřené množství úvěrů a leasingů
 • systém kontroly jakosti, minimum reklamací
 • unikátní know-how nebo technologie
 • zajímavý nemovitý nebo movitý majetek

Co snižuje šanci na prodej firmy?

 • ztráta, pokles obratu
 • vysoká míra zadlužení, vysoký počet leasingů
 • ohrožený obor podnikání (globální konkurence, klesající poptávka zákazníků atd.)
 • nízká kvalita produkce, časté reklamace
 • pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
 • problémové vedení agendy (pokuty, sankce atd.)
 • závislost na jednom nebo velmi málo odběratelích