7 mýtů a polopravd spojených s prodejem firem

Stejně jako ve všech oborech podnikání i v branži prodeje firem kolují určité mýty a polopravdy. Léta naší praxe nám ukázala, co je a není skutečnost.

7 mýtů a polopravd spojených s prodejem firem

O jakých 7 nejčastějších mýtů a polopravd spojených s prodejem firmy jde?

1. Firmu musíte předat někomu z rodiny, aby o ni bylo dobře postaráno!

Jde o nejrozšířenější mýtus v České republice. Realita je taková, že nástupce z řad rodinných příslušníků si vychová jen mizivé procento českých podnikatelů. Je to dáno jednak omezeným počtem potomků a jiných rodinných příslušníků, jejich odlišnými zájmy a jejich schopnostmi. Automaticky to však neznamená, že by úspěšné firmy končily společně s koncem svého zakladatele. Naopak. Mnohdy je lepší člověk, který přijde do firmy zvenčí, nezatížený denní rutinou firmy, který přinese do firmy čerstvý vítr a nový směr.

Získat svého nástupce může majitel také prodejem firmy. Vždyť potenciálních zájemců může být mnohem více než je vhodných rodinných příslušníků. Syn či dcera nemusí mít vůbec o vedení podniku zájem nebo jim schází řídící a manažerské schopnosti. Navíc mohou pracovní vztah „otce zakladatele“ a „potomka následníka“ ovlivňovat osobní emoce a to není pro firmu vůbec dobré.

Stejné vize a hodnoty zaručí pokračování firmy

Proto je prodej firmy do rukou následovníka zvenčí, který má stejné vize a hodnoty jako odcházející majitel, velmi rozumným řešením. Dojde tak k pokračování tradice a dobrého jméno společnosti i v budoucnu. Základem je vždy prodat firmu do dobrých rukou.

2. Prodat jde pouze zisková firma.

Dávno není pravda, že by zájemci o koupi vyhledávali pouze ziskové firmy.

Prodávaná firma může zaujmout i jinými parametry.

U začínajících firem (start-upů) se cení zejména jejich růst (obratu, tržní podílu), podnikatelský nápad s velkým potenciálem nebo unikátní know-how.

U fungujících firem, které ziskově přešlapují na místě, mohou kupujícího zaujmout kvalitní zaměstnanci. Obzvláště o profese, kterých je na trhu nedostatek, je obrovský zájem. Zájem také vzbuzují patenty a licence, unikátní strojové vybavení nebo zajímavý nemovitý majetek. Možnosti jsou různé. Ve finále jde vždy o to, aby měla prodávaná firma co nabídnout.

Nabídka nemusí mít vždy nutně podobu zisku.

3. Prodat jde i krachující firma.

Opačný případ, kdy Vám bude někdo tvrdit, že od Vás koupí i jakoukoliv krachující firmu, je také nepravdivý.

Nabídky na odkup krachujících firem bývají často spojeny s podvodnou činností.

Nový majitel firmu zadluží ještě více, odprodá majetek, který ještě zůstal a k Vám se může firma i se zodpovědností za nově vzniklé problémy vrátit jako bumerang. V případě nabídky na odkup krachující společnosti tak buďte velice opatrní a nenechte se zlákat snadným řešením, které by Vám v budoucnu mohlo nehezky podkopnout nohy.

4. Majitel ihned po prodeji opouští firmu.

Ve většině případů tomu tak není.

Za původním majitelem se nezavřou ve firmě dveře společně s podpisem kupní smlouvy. Kupující většinou dokonce smluvně vyžaduje, aby původní majitel, popř. další klíčoví lidé z vedení firmy, pokračovali po nějakou dobu ve firmě nadále. Tato doba se liší a pohybuje se od 6 měsíců do zhruba 2 let. Toto dočasné setrvání ve firmě je nezbytné pro dokončení personální přeměny, pro úspěšné předání všech agend, obchodních vztahů a kontaktů.

5. Firma se nepotřebuje na prodej nijak připravovat.

Kvalitní příprava na prodej firmy má za cíl, abyste ji prodali za co nejlepší cenu.

V čem příprava firmy pro prodej spočívá? Z těch nejběžnějších kroků jde například o maximalizaci zisku a obratu ve 2-3 letech před prodejem, vyvedení aktiv nesouvisejících s předmětem podnikání nebo například zavedení systému řízení jakosti. Způsobů, jak připravit svou firmu na prodej, je mnoho.

Přípravu firmy pro prodej rozhodně nedoporučujeme podcenit.

6.  Prodat lze jen celu firmu najednou.

Není nutné prodávat vždy celou firmu najednou. Běžné jsou i prodeje minoritních a majoritních podílů ve firmách, a to zejména do rukou finančních investorů nebo v případě propojení významných dodavatelů a odběratelů. Z naší praxe známe také vyčlenění a prodeje samostatných částí (divizí) podniků. O detailech a příkladu z praxe se dočtete v článku Prodej části podniku jako zdroj financování, který doporučujeme jako zajímavou inspiraci při prodeji firmy.

7. Vaši firmu prodáme do 2 měsíců.

Dávejte si vždy pozor na jakékoliv konkrétní a zejména až zázračně krátké termíny pro prodej Vaší firmy. Proces prodeje firmy je komplikovaný a časově náročný proces, který zpravidla trvá 6 až 12 měsíců. Vyjímkou nejsou ani prodeje firem trvající déle než 1 rok.

Nevěřte nereálným slibům na prodej firmy v šibeničním termínu.

Cílem prodejce je najít dobrého kupce, dosáhnout co nejvyšší prodejní ceny a vše kvalitně smluvně ošetřit. To zabere určitý čas. Stejně tak kupující bude potřebovat svůj čas, aby se co nejvíce seznámil s detaily společnosti, kterou kupuje.

Naše zkušenosti jsou Vám k dispozici

Prodej firmy je citlivá záležitost a v hlavě máte jistě spoustu neznámých. Obraťte se na nás. Rozumíme Vám jako majitelům firmy a dobře Vám poradíme, jak při prodeji postupovat.