Prodej části podniku jako zdroj financování

Majitel nemusí prodávat pouze celou firmu najednou. Z různých důvodů je občas vhodnější prodat jen část podniku. Několikrát jsme takovou transakci realizovali a byla pro majitele velmi přínosná.

Prodej části podniku jako zdroj financování

Prodej části podniku může být alternativním zdrojem financování oproti klasickému bankovnímu úvěru nebo vstupu investorů.

Jak prodej části podniku probíhá u firem podnikajících ve více oborech?

Například některé firmy podnikají ve více oborech, někdy i poměrně vzdálených, a dostanou se do okamžiku, kdy potřebují investovat do svého rozvoje a posunout firmu dále. Nechtějí nebo nemohou si brát další úvěry ani se nechtějí o rozhodovací pravomoci dělit s dalšími investory. V tomto okamžiku je možné upřednostnit obory podnikání, které mají větší potenciál a perspektivu, a ostatní obory podnikání z firmy vyčlenit a pokusit se je samostatně prodat.

Jde o strategické rozhodnutí, které majitelům často pomůže posunout firmu vpřed.

Jak prodej probíhá u firem podnikající v jednom oboru?

Pokud jde o firmu podnikající v jednom oboru, například výrobní firmu, je možné vyčlenit určitou část jejího podnikání, prodat tuto část a potřebné služby outsourcovat. K tomuto se nabízí například obchodní oddělení (divize) společnosti nebo třeba logistika a doprava.

Ať tak či tak, vyčlenění a prodej části podniku je poměrně složitý proces – složitý na přípravu, vnitřní prověrky, ocenění a zejména z hlediska potřebných právních dokumentů.

Rádi Vám pomůžeme s celým procesem prodeje části podniku.

Máme vynikající výsledky a majitelům firem dobře rozumíme

V minulosti jsme pomohli potravinářské společnosti s prodejem její samostatné divize.

Jak hodnotí prodej části svého podniku v naší režii majitelé dané společnosti?

„Na rozdíl od jiných poradenských firem, které jsme oslovili, se firmě OMEGA tento záměr jevil jako schůdné řešení, neboť se s podobnými případy setkali již v minulosti. Část našeho podniku připravili na prodej, jasně identifikovali výhody pro budoucího investora a jejich marketing byl úspěšný. Získali pro nás nečekaný počet potenciálních zájemců.

Investor získal sehraný tým obchodních zástupců a zajímavý a levný systém vlastní distribuce ke konečným zákazníkům. A my jsme z prodeje části našeho podniku získali nečekaně zajímavé peníze. Firma OMEGA nás pečlivě vedla celým procesem, za což jí patří velké díky.“